Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Thống kê căn bản, p2, CÔNG THỨC TÍNH

Các công thức

** Biến đổi X’ trung gian: từ công thức này sau đó tương tự để suy ra giá trị X trung bình khi đã có giá trị X' trung bình:


** Phần sai số (e): quan trọng, vì từ công thức này có thể suy ra những công thức phụ khác (tính những giá trị khác như e (sai số), n (cỡ mẫu), S (độ lệch chuẩn)/phương sai, t (độ tin cậy). Khi áp dụng công thức cho bài toán kiểm định,  e được hiểu là sai số giữa thực tế và tiêu chuẩn (đề bài) cho.

  • nếu số mẫu thử n>=30
 (nếu đã biết phương sai tổng thể - xem phần ký hiệu thì không cần tính S2)  • nếu số mẫu thử n<30
(nếu đã biết phương sai tổng thể thì không cần tính S2)Chú ý:
Các ước lượng trên đều là ước lượng đối xứng (2 đuôi – bị chặn bởi 2 số cố định nào đó, ví dụ 3<X<5 ), đối với bài toán ước lượng 1 bên (1 đuôi – chỉ bị chặn bởi 1 số, ví dụ X>3 hoặc X<5 ) thì thay giá trị alpha bằng 2*alpha.

** Ước lượng xác suất, tỷ lệ:


** Ước lượng giá trị trung bình:


** Ước lượng phương sai:


CÁCH TRA ĐỘ TIN CẬY t-alpha hay còn gọi là z-alpha:

  • Tra bảng P (t>t-alpha) = alpha: có alpha thì tìm tra bảng t-alpha hay z-alpha. Trường hợp một số sách đôi khi sử dụng ký hiệu z-(alpha/2) thì P(t>t-alpha) = alpha/2. Ví dụ: 1-alpha = 95% à alpha = 5% = 0.05 
  • à 
  •  t-alpha = 1.96
  • Tra bảng Tích phân Laplace: theo quy tắc 1 - alpha = 2 * fi (t-alpha). 
  • Ví dụ: t-alpha=1.96 à fi(t-alpha) = 0.4750 à 1-alpha (độ tin cậy) = 0.95 = 95%--- CÒN TIẾP ---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét