Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

VÍ DỤ MẪU, p2 - Sổ Nhật ký & Sổ cái

Ở đây ví dụ nên chỉ lấy vài mẫu sổ chính tượng trưng của 1 Tài khoản. Trong thực tế sẽ gặp nhiều loại sổ hơn hay 1 loại sổ nhưng của nhiều tài khoản khác nhau.

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Công ty TNHH TM-DV ABC
Từ ngày 1/1/2011 Đến ngày 30/6/2011

ĐVT:
triệu đồng
Thứ tự
Chứng từ
Diễn giải
Đã ghi
sổ cái
SH
TK
Phát sinh
Số
Ngày
Nợ
1


Nộp tiền mặt vào ngân hàng
x
112
30
Tiền mặt
x
111

30
2a


Mua hàng hoá nhập kho
x
156
140
Thuế VAT đầu vào
x
133
14
Phải trả người bán
x
331

154
2b


Phải trả người bán
x
331
77
Chuyển khoản trả tiền mua hàng 50%
x
112

77
3


Chi phí lương bán hàng
x
641
20
Chi phí lương QLDN
x
642
15
Tính lương bộ phận bán hàng, quản lý35
4a1


Phải thu khách hàng
x
131
264
Bán hàng
x
511

240Thuế VAT đầu ra
x
333.1

24
4a2


Khách hàng trả tiền hàng 50% bằng TM
x
111
132
Phải thu khách hàng
x
131

132
4b


Giá vốn hàng bán
x
632
160
Hàng hoá
x
156

160
5


Chi phí khấu hao bán hàng
x
641
6
Chi phí khấu hao QLDN
x
642
10
Khấu hao dồn tích
x
214

16
6


Trả nợ vay
x
311
100
Bằng TM
x
111

100
7


Giấy báo có của NH
x
112
80
Khách hàng trả tiền
x
131

80
8


Thuế TNDN tạm nộp
x
821
10
Thuế & các khoản phải trả NN
x
333.4

10
9


Nộp thuế
x
333.4
10
Chi tiền mặt
x
111

10
10


Thanh toán lương
x
334
35
Chi tiền mặt
x
111

35
11a


Xác định kết quả kinh doanh KC Cphí)
x
911
221
Chi phí giá vốn
x
632

160Chi phí bộ phận bán hàng
x
641

26Chi phí bộ phận QLDN
x
642

25Thuế TNDN tạm nộp
x
821

10
11b


Xác định kết quả kinh doanh (KC Dthu)
x


240Doanh thu bán hàng
x
511
240

11c


Xác định kết quả cuối kỳ
x
911
19
Kết chuyển lãi
x
421

19
Tổng cộng


1,583
1,583
Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Người ghi sổ
Kế toán trưởng

Giám đốc


SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Công ty TNHH TM-DV ABC
Từ ngày 1/1/2011 Đến ngày 30/6/2011Đvt: triệu đồng

Thứ tự
Chứng từ
Diễn giải
Ghi Có
TK 111
Ghi Nợ các TK
Số
Ngày
112
311
333.4
TK khác
Số tiền
Số hiệu
1


Chuyển tiền vào NH
30
30
6


Trả nợ vay
100

1009


Nộp thuế
10


10


10


Giấy báo có của NH
3535
334
Tổng cộng
175
30
100
10
35
334
Tổng cộng tiền chi trong kỳ
509Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Người ghi sổ
Kế toán trưởng


Giám đốc
SỔ CÁI
Công ty TNHH TM-DV ABC – Ngày 30/6/2011
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu: 111Đvt: triệu đồng 
Thứ tự
Chứng từ
Diễn giải
SH TK
đối ứng
Số tiền
Số
Ngày
NợDư ĐK

150

1


Nộp tiền mặt vào ngân hàng
112

30
4a2


Khách hàng trả tiền hàng 50% bằng TM
131
132

6


Trả nợ vay
311

100
9


Nộp thuế
333.4

10
10


Thanh toán lương
334

35
Tổng phát sinh

132
175
Dư CK

107Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Người ghi sổ
Kế toán trưởng
Giám đốc


Lưu ý:
 • Cột THỨ TỰ trong thực tế có thể là thứ tự dòng, phân loại chứng từ hoặc yếu tố khác giúp phân biệt từng nghiệp vụ riêng để tránh nhầm lẫn. Trong ví dụ này ghi là thứ tự nghiệp vụ. Ngoài ra, các hình thức tổ chức kế toán khác nhau sẽ dùng những sổ và mẫu sổ khác nhau, dù có thể tên gọi sổ là giống nhau.
 • Khi ghi phải ghi theo thứ tự Nợ trước Có sau


--- CÒN TIẾP ---

3 nhận xét:

 1. chị ơi. khi ghi số hiệu chứng từ như phiếu thu ta ghi Số phiếu/Số quyển có phải không chị. VD:13/02. Em chưa làm kế toán bao giờ nên không hiểu lắm, chị có thể chỉ cho em trình tự luân chuyển một chứng từ (phiếu thu, chi, biên lai thu tiền,..),cần phải có chữ ký của ai được không ạ.
  Khi viết phiếu thu tiền học phí thì có phải viết thêm liên giấy than và lập một biên lai thu tiền nữa không chị
  mail của em: amipham2410@gmail.com
  rất mong nhận được sự giải đáp của chị !

  Trả lờiXóa
 2. Chi cho em hoi: Ket chuyen lãi minh ghi vao so Nhat ki chung luon ha? hay minh ghi ben bang bao cao ket qua hoat dong kinh doanh?

  Trả lờiXóa